Przejdź do treści

Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego

Strona główna » Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania polskiego prawa wyborczego”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania polskiego prawa wyborczego”.

Towarzystwo Przyjaciół Prawa Konstytucyjnego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne wyzwania polskiego prawa wyborczego”.
____________________________________________
Data i miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się w piątek, 1 grudnia 2023 roku, online na platformie Microsoft Teams. Dokładna długość konferencji uzależniona jest od ostatecznej liczby prelegentów. Zastrzegamy sobie prawo do przedłużenia konferencji do soboty 2 grudnia 2023 r. w przypadku bardzo dużej liczby prelegentów.
____________________________________________
Proponowana tematyka referatów:
-Polski system wyborczy: Jak sprawdza się polski system wyborczy i jaki wpływ ma na sprawowanie władzy w Polsce? Czy istnieje potrzeba zmiany obecnego systemu? Czy obecny system wyborczy zapewnia równą reprezentację wszystkich grup społecznych? Czy istnieją alternatywne metody, które mogą zapewnić bardziej sprawiedliwe rezultaty wyborów?
-Prawo do głosowania: Jakie są podstawowe prawa wyborcze obywateli? Czy istnieją jakiekolwiek ograniczenia lub wykluczenia w dostępie do głosowania? Jak można zwiększyć uczestnictwo w procesie wyborczym?
-Finansowanie kampanii wyborczych: Czy obecne regulacje zapewniają uczciwość i przejrzystość? Czy istnieje potrzeba wprowadzenia dodatkowych regulacji lub modyfikacji aktualnie obowiązujących?
-Wybory korespondencyjne i internetowe: Jak sprawdza się i jak oceniany jest system głosowania korespondencyjnego? Czy wybory internetowe są wykonalne i bezpieczne? Jakie są korzyści i zagrożenia związane z przeniesieniem procesu wyborczego do Internetu?
-Reformy wyborcze: Jak należy ocenić ostatnie zmiany w prawie wyborczym? Jakie zmiany można wprowadzić, aby poprawić uczestnictwo, reprezentację i przejrzystość wyborów? Czy aktualny system prawa wyborczego spełnia międzynarodowe standardy?
Zachęcamy do wyboru tematu prezentacji zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i doświadczeniem. Tematyka referatu może dotyczyć zarówno wątków współczesnych, jak i historycznych oraz dotykać wszelkich problemów związanych z polskim prawem wyborczym. Wskazane powyżej obszary tematyczne należy traktować jedynie przykładowo.
Wystąpienia mogą mieć również charakter interdyscyplinarny, łączący różne dziedziny badawcze.
____________________________________________
Komitet Naukowy Konferencji:
-dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. UwB – Dr hab. Andrzej Jackiewicz, prof. UwB, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego. Wśród zainteresowań naukowych dominują zagadnienia z zakresu problematyki federalizmu, ustroju konstytucyjnego Hiszpanii, prawa parlamentarnego, prawa wyborczego oraz źródeł prawa. Ekspert Komisji Ustawodawczej Senatu z zakresu problematyki zmian w Kodeksie wyborczym, opiekun Koła Naukowego TPPK.
-dr hab. Elżbieta Kużelewska, prof. UwB – profesor uczelnianym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2019-2022 pełniła funkcję kierownika Pracowni Systemów Politycznych. Od 2022 r. jest kierownikiem Zakładu Prawa Konstytucyjnego Porównawczego. Jest też przewodniczącą Centre for Democracy Studies oraz prezesem zarządu Stowarzyszenia WINGS. Pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma „Białostockie Studia Prawnicze”. Jest również redaktorką serii wydawniczej Current Debates in European Integration wydawanej przez brytyjskie wydawnictwo Routledge oraz European Integration and Democracy Series wydawanej przez belgijsko-francuskie wydawnictwo Larcier-Intersentia.
-dr hab. Artur Olechno, prof. UwB – profesor uczelniany w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. Dydaktyki.
-dr Radosław Puchta – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w polskim i obcym (w szczególności francuskim) prawie ustrojowym. Wśród zainteresowań badawczych szczególne miejsce zajmuje problematyka sądownictwa konstytucyjnego. Od 2009 r. jest zatrudniony w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie od 2014 r. pełni obowiązki asystenta sędziego.
-mgr Piotr Czeczot – asystent i doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sekretarz Komitetu Naukowego Konferencji. Współopiekun Koła Naukowego TPPK.
-Paweł Chomański – student III roku na kierunku prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, koordynator Konferencji.
____________________________________________
Kto może wziąć udział?
-Czynni uczestnicy: studenci, doktoranci, doktorzy, doświadczeni badacze oraz wszyscy inni zainteresowani wskazanymi powyżej dziedzinami nauki mogą aktywnie uczestniczyć w konferencji w charakterze prelegentów.
-Uczestnicy bierni (publiczność): nie muszą posiadać żadnej wcześniejszej wiedzy akademickiej ani doświadczenia.
____________________________________________
Rejestracja na Konferencję:
Czynności niezbędne do zarejestrowania się na konferencję jako uczestnik czynny / bierny.
– zarejestruj się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dla uczestników pod adresem: https://forms.gle/wACzgvjKGZ9LFHwy6
– jeśli chcesz wziąć czynny udział zaznacz tę opcję w formularzu oraz prześlij abstrakt swojego referatu (100–400 słów) wraz z wybranymi pozycjami bibliograficznymi;
– Termin zgłoszeń: 26 listopada 2023 r. godzina 23:59.
– Wyniki selekcji abstraktów oraz harmonogram Konferencji zostaną ogłoszone do 29 listopada 2023 r.
– Zastrzegamy sobie prawo do wyboru abstraktów.
Udział w Konferencji jest bezpłatny i zostanie potwierdzony certyfikatem elektronicznym podpisanym przez członka Komitetu Naukowego Konferencji.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Facebookowego Fanpage’a koła, jak również przez kontakt z Sekretarzem Komitetu Naukowego (p.czeczot@uwb.edu.pl) lub Koordynatorem Konferencji (pc83508@student.uwb.edu.pl).
____________________________________________
Inicjatywa dofinansowana w ramach projektu „Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” ze środków Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program został objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

Plakat: